کیت آنتی ژنهای ویدال
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش آنتی ژن های تشخیصی باکتریایی- مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستورایران
سایر توضیحات:

آنتی ژن های ویدال (AO,BO,DO,aH,bH,dH همراه با سرم های کنترل مثبت و منفی)، سوسپانسیون های میکروبی کشته شده ای هستند که دارای مواد رنگی و نگهدارنده مناسب می باشند و به منظور تشخیص سرمی بیماری تیفوئید و پارا تیفوئید طبق روشهای متداول بین المللی جهت انجام آزمایش ویدال به روش سریع تهیه و استاندارد گردیده اند.

شکل محصول:   ویال 5 سی سی

شرایط نگهداری
در حرارت 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم