کیت آنتی ژنهای رایت راپید و تیوب
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش آنتی ژن های تشخیصی باکتریایی- مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستورایران
سایر توضیحات:

این آنتی ژن ها، سوسپانسیون میکروبی کشته شده ای است که دارای مواد رنگی و نگهدارنده مناسب می باشد و به منظور تشخیص سرمی بیماریتب مالت ( بروسلوز) طبق روشهای متداول بین المللی جهت انجام آزمایش رایت به روش  سریع و لوله ای تهیه و استاندارد گردیده اند.

شکل محصول:    ویال 5 و 10 سی سی

شرایط نگهداری
در حرارت 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم