واکسن هپاتیت ب نوترکیب
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش هپاتیت ب نوترکیب- مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستورایران
سایر توضیحات: رکیبات
هر میلی لیتر واکسن هپاتیت ب نوترکیب حاوی 20 میکروگرم آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب حاصل از کشت سلول های مخمر (pichia pastoris) حاوی ژنوم کد کننده آنتی ژن به عنوان ماده دارویی فعال با خلوص بیش از 95% می باشد که بر روی 0.5 میلی گرم ژل آلومینیوم هیدروکساید جذب گردیده است. تیومرسال نیز به عنوان محافظ در این فرآورده به کار رفته است

شکل دارویی
سوسپانسیون تزریقی به رنگ سفید و کدر

دوره و فواصل تجویز واکسن
- برنامه واکسیناسیون معمول :به صورت سه دوز با فواصل یک و شش ماه از دوز اول ( فواصل زمانی صفر – 1 – 6 ماه)
- برنامه واکسیناسیون در جوامع آلوده و در نوازادانی که از مادران آلوده به هپاتیت ب متولد می شوند (جهت ایجاد پاسخ ایمنی سریع): اولین دوز واکسین ترجیحا در مدت 12 ساعت بعد از تولد و یا هفت روز بعد از تولد تزریق گردیده، سپس باید به فواصل یک، دو و دوازده ماه بعد از اولین دوز تزریق گردد.(فواصل زمانی صفر-1-2-12ماه)
- واکسیناسیون مجدد: در حال حاضر دوز یادآور به صورت روتین تجویز نمی گردد. دوز یادآور بسته به شرایط فرد با نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

شکل محصول:   10 دوز اطفال معادل 5 دوز بزرگسال

بسته بندی
بسته های 10 تایی شامل ویال های 10R مولتی دوز


برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم