واکسن هاری سلولی دامی
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش واکسن های ویروسی مجتمع تولیدی تحقیقاتی پاستور ایران
سایر توضیحات: ترکیبات
- ویروس هاری غیر فعال شده
-بافر محیط کشت سلولی
-سرم آلبومین گاوی 0.3%
-جنتامایسین µg/dose40
-تیمروزال 0.01%
شکل دارویی
محلول مایع قرمز رنگ حاوی ویروس غیر فعال شده هاری سویه پاستور می باشد که در ویالهای 2R به شکل تک دزی تهیه و در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری و عرضه می گردد.
کاربرد
این واکسن بمنظور ایجاد ایمنی فعال در حیوانات بر علیه بیماری هاری استفاده میشود.
بسته بندی
این واکسن به شکل تک دزی در ویال 2R است که به تعداد 25 ویال در هر جعبه عرضه می گردد.
شرایط نگهداری
حداکثر زمان نگهداری 1 سال پس از تاریخ تولید و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور میباشد . از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم