هامستر
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
سایر توضیحات: هامستر جزء خانواده Cricetidae مي باشد. تاكنون 54 گونه و واريته در 5 جنس مختلف مشخص شده است. هامسترها نقب مي زنند، فرصت طلب مي باشند، در انبار كردن غذا افراط مي كنند و به خواب زمستاني مي روند. سه گونه هامستر در آزمايشگاه بكار مي رود و از اين ميان Syrian يا هامستر طلايي Mesocricetus auratus)) بيشترين و عمومي ترين گونه استفاده شده مي باشد. خصوصيت منحصر بفرد آن وجود گودال چانه اي است كه محل ممتازي براي مطالعات micro circulation ، انتقال جنین، رشد تومورها و بررسيهاي ايمونولوژيكي مناسب کرده است. همچنین بعلت کوتاه بودن دوره آبستنی (18 – 15 روز) ، هامستر طلایی برای مطالعات تراتولوژی بکار می رود. در ضمن در مطالعه جهت مراقبتهاي دنداني و بيماريهاي پريودنتال و بطور اختصاصي در تظاهرات بيومديكال بيماري و ويروس شناسي بكار رفته است.
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم