موشهای کوچک همخون وهیبرید
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
سایر توضیحات:

موشهای همخون و هيبريد

چهار نوع موش همخون ( DBA/2 و Balb/c , C57BL/6, CBA/j) و يك  نژاد هيبريد نسل اول B6D2F1

برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم