منیزیم سولفات هپتا هیدرات
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش محلولهای تزریقی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
سایر توضیحات: نام ژنریک: محلول تزریقی منیزیم سولفات هپتا هیدارت 10%، 20%، 50%
دسته داروئی: ضد تشنج، جایگزین الکترولیت
ترکیبات شیمیایی: منیزیم سولفات هپتا هیدارت
شکل دارویی:
ویال های 50 میلی لیتر با غلظت های 10%، 20% و 50% در دسترس می باشد
شرایط نگهداری:
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم