لیدوکائین هیدرو کلراید
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش محلولهای تزریقی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
سایر توضیحات: لیدوکائین هیدرو کلراید 1%،2%
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم