دکستروز
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش محلولهای تزریقی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
سایر توضیحات: دکستروز 20% و 50%
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم