فناوری تولید پروتئین های نوترکیب
کد:
دسته: فناوری های موجود
نام و نام خانوادگی مسئول فنی: مهندس علیرضا کاویانپور
سایر توضیحات:
  • تولید پروتئین های نوترکیب باکتریایی
  • تولید پروتئین های نوترکیب مخمری
  • تولید پروتئین های نوترکیب سلول جانوری
برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم