ب ث ژ اینترووزیکال
کد:
دسته: محصولات فناورانه
ارائه دهنده خدمت: بخش ب ث ژ- مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستورایران
سایر توضیحات:

اطلاعات فارماکولوژیکی
ب ث ژ اینتراوزیکال مانند یک محرک غیر اختصاصی سیستم ایمنی با اثر بر روی طیق گسترده ای از سلول های سیستم ایمنی عمل میکند. همچنین محرک عملکرد ماکروفاژها بوده و سلول های NK و لنفوسیت های نوع T رانیز فعال می نماید.

بسته بندی
هر جعبه متوسط حاوی 6 جعبه کوچک تک ویالی و هر ویال حاوی 120 میلی گرم مایکو باکترویم بویس ب ث ژ می باشد


برای ثبت درخواست ابتدا وارد سیستم شوید ورود به سیستم