منیزیم سولفات 20% و 50%

ترکیبات:

هر ویال شامل 50 میلی لیتر محلول استریل و غیر پیروژن  از منیزیم سولفات در آب تزریقی بدون نگه دارنده است.

هر 50 میلی لیتر از محلول منیزیم سولفات 20% و 50% به ترتیب شامل 10 گرم و 25 گرم منیزیم سولفات هپتاهیدرات می‌باشد. هر یک گرم از منیزیم سولفات حاوی mEq 8.12 منیزیم می باشد.

موارد مصرف:

منیزیم سولفات یک الکترولیت می‌باشد که به عنوان جایگزین به ویژه در کمبود شدید منیزیم، مسمومیت بارداری و نفریتیس حاد در کودکان استفاده می‌شود.

روش مصرف:

دوز مصرفی منیزیم سولفات باید با توجه به نیازهای فردی و پاسخ آن تنظیم شود. تزریق وریدی و عضلانی قابل انجام می‌باشد.

برای مصرف به شکل انفوزیون وریدی غلظت محلول نباید از 20% (mg 20) بیشتر باشد.برای رقیق کردن معمولاً از دکستروز 5% و سدیم کلراید 0.9% تزریقی استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در بیماران مبتلا به ایست قلبی، آسیب میو کارد ممنوع می باشد. همچنین در مادران با مسمومیت بارداری، نباید در دو ساعت آخر زایمان تجویز گردد .

شرایط نگه داری و مدت زمان ماندگاری:

باید در دمای کمتر از 30درجه سلسیوس نگه داری شود و از یخ زدگی محافظت شود.