پتاسیم کلراید 5%

 

هر ویال حاوی 50 میلی لیتر محلول استریل و غیر پیروژن و هیپرتونیک از پتاسیم کلراید درآب تزریقی بدون نگهدارنده است. هر میلی لیتر از این فراورده شامل mEq 2.013 از پتاسیم می باشد .

موارد مصرف

پتاسیم کلراید یک الکترولیت است که در درمان و جلوگیری از کمبود پتاسیم (هیپوکالمی)، در زمانیکه جایگزینی از طریق خوراکی امکان پذیر نباشد، استفاده می‌گردد.

روش مصرف

این دارو باید حتما قبل از مصرف با یک محلول سازگار رقیق شده وبه صورت تزریق آهسته وریدی انفوزیون شود.

موارد منع مصرف

این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود:

هایپرکالمی، هایپرکلرمی،نارسایی کلیوی ،نارسایی غدد آدرنال و داروهایی که باعث احتباس پتاسیم می گردند.

شرایط نگه داری و مدت زمان ماندگاری:

باید در دمای کمتر از 30درجه سلسیوس نگه داری شود و از یخ زدگی محافظت شود.