لیدوکائین هیدروکلراید 2%


ترکیبات

هر ویال مولتی پل دوز حاوی 50 میلی لیتر  محلول استریل و غیر پیروژن  از لیدوکایین هیدروکلراید ،سدیم کلراید و سدیم هیدروکساید درآب تزریقی و متیل پارابن به عنوان نگه دارنده می‌باشد.

 

موارد مصرف

لیدوکایین هیدروکلراید یک نوع بی حس‌کننده موضعی آمیدی است که برای ایجاد بی حسی موضعی از طریق مهار کردن اعصاب محیطی اثر می‌کند .

 

روش مصرف

این فراورده فقط از راه تزریق داخل جلدی، زیر پوستی و زیر مخاطی استفاده می‌شود .

 

شرایط نگه داری و مدت زمان ماندگاری

باید در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس نگه داری شده و از نور و یخ زدگی محافظت شود.