نظر به افزایش جمعیت کشور، نیاز روزافزون به فرآورده‏هایی هم چون انواع فرآورده های نوترکیب، محلول‏‏های تزریقی، واکسن ها و تأمین نیازهای جانبی تحقیقاتی مسئولان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انستیتو پاستور ایران را بر آن داشت تا به تأسیس مجتمعی تولیدی- تحقیقاتی همت بگمارند. این مجتمع در سال 1367، پس از تکمیل چهار واحد ساختمانی و تأسیساتی آماده بهره‎‏برداری گردید و در اسفند ماه همان سال به صورت رسمی، افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز نمود. امروز این مجتمع در فضایی مناسب و به دور از آلودگی شهری در زمینه تولید فرآورده‏های زیستی از جمله واکسن ها، فرآورده های نوترکیب، محلولهای تزریقی و .. فعالیت دارد. فعالیت های این مجتمع جملگی در راستای رفع نیازهای بهداشتی کشور، ارتقا سطح سلامت جامعه، جلوگیری از واردات فرآورده‏های یاد شده و توسعه صادرات فرآورده های زیستی به کشورهای منطقه، انجام می‏شود.