میخواهم فناوری و یا محصول بخرم

میخواهم فناوری یا محصولی را بخرم

سامانه هومان جهت تسهیل معرفی محصولات یا فناوری‌(دانش‌فنی) های توسعه داده شده در سایت‌های مختلف تولیدی انستیتو پاستور ایران، امکان دسترسی و دریافت سفارش خرید محصولات را در نظر گرفته است. برای مشاهده لیست می‌توانید به لینک فناوری‌ها مراجعه کنید.
محصولات نوترکیب سلامت و درمان با بسته‌بندی و تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران ارائه خواهد شد. بخش دیگری از محصولات انستیتو پاستور، فناوری و دانش فنی انجام فرایندهای مهندسی، پزشکی و تولید می‌باشد که انستیتو پاستور در حال حاضر امادگی ارائه آن به مشتریان بیرونی را دارد.

 

مرحله ۱: ورود به بخش فناوری ها

 

مرحله ۲: ارسال درخواست