میخواهم سرمایه گذاری کنم

سرمایه‌گذاران همواره در حال مطالعه فرصت‌ها و انتخاب طرح‌هایی هستند که با اهداف کسب وکاری آن‌ها مطابقت داشته‎‌باشد. یکی ازحوزه‌های درحال پیشرفت و جذاب برای سرمایه‌گذاری فناوری‌های نوین سلامت می‌باشد.   فرصت سرمایه گداری مشترک  نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایید. در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری، پیشنهاد اولیه و شرح فرصت مطرح شده از طریق انستیتو پاستور ایران مطرح شده است. همچنین لازم به یاداوری است در صورت ارسال درخواست کارشناسان سامانه هومان در حداکثر ۴۸ ساعت کاری نسبت به تماس با شما و پی گیری بیشتر درخواست ارسالی اقدام خواهند نمود.

گام ۱: ورود به بخش فرصت های سرمایه گذاری مشترک