میخواهم در دوره آموزشی شرکت کنم

می خواهم در دوره های آموزشی شرکت کنم

با توجه به حضور اعضای هئیت علمی توانمند در انستیتو پاستور و توسعه روز افزون دانش مرتبط با فناوری‌های نوین سلامت در کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط در سامانه هومان اطلاع رسانی می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک آموزشمراجعه شود.

مرحله ۱: ورود به بخش آموزش