میخواهم از خدمات استفاده کنم

سامانه هومان در چهار دسته ( تشخیصی بالینی، آزمایشگاهی، کنترل کیفیت ومشاوره‌های فنی تخصصی) آمادگی ارائه‌ی خدمات را با بهترین کیفیت و دقیق‌ترین تجهیزات به کاربران دارد. بخشی از این خدمات با استفاده از تجهیزات و امکانات انستیتو پاستور ایران در این سازمان ارائه می‌گردند و خدمات مشاوره‌ای نیز قابلیت ارائه در محل خط تولید یا پژوهش را دارند.

 

مرحله ۱: ورود به بخش خدمات

 

مرحله ۲: ارسال درخواست